Dziś jest: sobota, 20-07-2024

Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Kontakt Mapa serwisu Galeria zdjęć BIP
Siedziba spółki

Historia


„Wodociągi”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w Głuchołazach  powstała  w  1992 roku w wyniku przekształceń z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Zaopatrujemy około 20 tys. mieszkańców naszej Gminy w wodę. W eksploatacji mamy około 127 km sieci wodociągowej, 103 km sieci sanitarno deszczowej.

Miasto  Głuchołazy  miało  do  roku  1991  duże trudności w zaopatrzeniu swoich mieszkańców w wodę do picia ze względu na niekorzystne warunki hydrogeologiczne. Miasto jest dość rozległe, położone na terenach o znacznych różnicach wysokościowych, co w dużym stopniu utrudnia zaopatrzenie w wodę. Zasadniczym mankamentem jest brak naturalnych wód  źródlanych  i  podziemnych.  Głuchołazy zaopatrywane są w wodę wodociągową od 1906 roku, woda pobierana była z ujęć drenażowych, Jeleniego Potoku i studni głębinowej położonych w Parku Leśnym, filtrowana i ze zbiorników doprowadzana grawitacyjnie do miasta.

głuchołazy.jpeg
Najstarsza część Wodociągów "Park Leśny"

Zasoby wodne były daleko niewystarczające, dlatego szukano nowych źródeł zaopatrzenia, przejściowo przechwytywane były  wody  potoków  takich  jak   Graniczny  czy  Konradów,  wspomagane  przez  ujęcia głębinowe  o  małej  wydajności w centrum miasta. Wszystko to było za mało dla rozwijającego się miasta. W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego ujęcia wody powierzchniowej na przepływającej przez Głuchołazy rzece Białej Głuchołaskiej. Wybudowano cały kompleks obiektów takich jak: ujęcie brzegowe, zbiorniki retencyjne, stację pomp, stację uzdatniania wody i zbiorniki wody czystej.

W dniu 19 lipca 1991 roku pierwsza woda przepłynęła przez cały cykl produkcyjny, skończyły się kłopoty z ilością wody. Wyłączono z eksploatacji małe ujęcia, pozostawiając tylko Park Leśny. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody z ujęcia brzegowego wynosi do 8000m3/d, a Parku Leśnego do 1300m3/d. Po przemianach w latach dziewięćdziesiątych popyt  na  wodę  gwałtownie  zmalał,  tak,  że  w  obecnym  czasie  wynosi  około  3000 m3  w  ciągu  doby. Jak widać jest to znacznie poniżej naszych możliwości produkcyjnych, dlatego stawiamy na poprawienie jakości doprowadzanej wody wprowadzając  nowe  technologie  uzdatniania  wody,  jak  też  wychodzimy  z ofertą dostawy wody do odbiorców wiejskich  i  odbiorców  zbiorowych  takich  jak ośrodki wczasowe, sanatoria i szpitale poza obszarem miejskim. Ze względu na  górskie  położenie  wymaga  to  zastosowania  nowoczesnych  materiałów i urządzeń, tak w sprzęcie tłoczącym wodę w górzyste tereny jak i wytrzymałych i trwałych a przede wszystkim odpornych na awarie, magistrali przesyłowych.

Jako,  że  rzeka  Biała  Głuchołaska  wypływa  z  pod  góry Pradziad na terenie Republiki Czeskiej i do granicy zbiera wody ze zlewni o powierzchni ok. 278 km2, istnieje duże prawdopodobieństwo zanieczyszczenia jej wód, a tym samym groźba zatrucia wody pitnej dla mieszkańców miasta.

Oprócz codziennych wielokrotnych badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez nasze laboratorium, jakość wody w tej rzece monitorowana jest w sposób ciągły i automatyczny przez automatyczną stację pomiaru jakości wody, która kontroluje wodę wpływającą na ujęcie, a w razie przekroczenia dopuszczalnych wartości natychmiast odcina dopływ wody, powiadamia obsługę ujęcia o nieprawidłowościach i pobiera próbki wody do analizy laboratoryjnej.

Również w celu poprawienia jakości wody zmieniliśmy sposób jej dezynfekcji, zarzuciliśmy niezbyt korzystny sposób chlorowania podchlorynem sodu, na bardziej nowoczesny proces dezynfekowania dwutlenkiem chloru, który wytwarzany jest na bieżąco w miarę potrzeb. Dwutlenek chloru jest bardziej skuteczny i stabilny i co bardzo ważne nie pozostawia przykrego zapachu chloru w wodzie bezpośrednio spożywanej.

Również, aby poprawić jakość wody, głównie pozbawić tlenków żelaza przedostających się z korodujących rur, jak też zminimalizować  awaryjność  sieci,  zmodernizowaliśmy  wiele  odcinków,  zastępując  stare,  często  żeliwne, stalowe  lub  z azbesto-cementu, na nowe typu PE. Zajmujemy się również budową nowych magistrali przesyłowych z rur o większych średnicach typu PEHD, łączonych metodą trwałego zgrzewania czołowego. Zrealizowaliśmy tą metodą przesył do Jarnołtówka, jak też i na terenie miasta tzw. baypas.

Po  pamiętnej  powodzi  w  lipcu  1997 r.  która  nawiedziła  Głuchołazy  i  wyrządziła poważne straty w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, z pomocą pospieszyła nam Duńska Agencja Ochrony Środowiska. Dzięki rządowi duńskiemu mogliśmy w krótkim czasie odbudować zniszczone obiekty, jak też sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Duńczycy oferują nam swoją pomoc w szerokim zakresie finansowo-materiałowym, a również służą wydatnym doradztwem fachowym.

Telefon alarmowy
77 439 19 32
Szukaj na stronie
Zapisz się do Newslettera

Diamenty Forbesa

"Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach